Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Holger Karlsson (1927-2003)
“Älvlandskap med den helige Kristoffer”

hårdgrundsetsning 259 x 364;
Tryckningen utförd av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår:1992

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1992 [pdf 111KB]