Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Charlotta Jönsson (1909-1979)
“Korumpor”

akvatintetsning 248 x 328;
Tryckningen utförd av firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår:1966