Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Björn Jonson (1903-1991)
“Vintervardag”

litografi 280 x 390;
I : Handsignerad;
II: Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1940
“Bakgårdssommar”

litografi 154 x 165;
text t v i bildyta: F.f.G.K.
Signerad i stenen Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad.

Portföljår:1955