Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Einar Jolin (1890-1976)
“Gata i Alger”

litografi ca 338 x 240;
text (i bildytan): Gata i Alger / Fören. f. Grafisk Konst 1924[!] Signerad på stenen t h i bildytan: JOLIN 1924
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1925
“Inföding från Port Sudan”

litografi 405 x 305;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1934.
EINAR JOLIN: INFÖDING FRÅN PORT SUDAN
Signerad på stenen t v i bildytan: JOLIN 1934
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av
Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1934