Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ulf Johansson (1912-1978)
“Stadsbild, vinter”

etsning 370 x 260;
Signerad Tryckningen utförd av koppartryckare
A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1939