Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Emil Johanson-Thor (1889-1958)
“Afton” (Motiv från Skåne)

litografi ca 168 x 355;
text: Afton. (Motiv från Skåne). JOHANSON-THOR. Originallitografi. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST STOCKHOLM. SEMMY NYSTRÖMS LITOGR. ANST. STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Semmy Nyströms Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1911
"Slätten”

litografi Tryckt i brunt) 214 x 340;
text: SLÄTTEN. JOHANSON-THOR ORIGINALLITOGRAFI.
FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. / STOCKHOLM. A. BÖRTZELLS TR. A.B. STHLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av A. Börtzells Tryckeri AB, Stockholm.

Portföljår:1915
“Skånsk gård”

litografi (2 stenar) 222 x 305;
text: SKÅNSK GÅRD. JOHANSON-THOR ORIGINALLITOGRAFI.
FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1916
“Fårkätten”

litografi (2 stenar) 250 x 308;
text: FÅRKÄTTEN. JOHANSON-THOR ORIGINALLITOGRAFI.
FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1917
“Kommendantgården” (Landskrona)

litografi Tryckt i brunt) 265 x 340;
text: KOMMENDANTGÅRDEN. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST
STOCKHOLM. E. JOHANSON-THOR
ORG. LITHOGRAFI
Signerad på stenen t v i bildytan (skrivstil):
E J-T.
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad (1920).
II: med text.

Portföljår:1921
“Byväg”

etsning 157 x 230;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1926.
“Byväg.” E. Johanson-Thor
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1926
“Vårdag”

torrnålsgravyr 143 x 184;
Endast i den signerade upplagan: Handsignerad.
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1928
“Vår”

mjukgrundsetsning 195 x 285;
text: E. J-T. Fören. f. Grafisk Konst 1930
Signerad i plåten t h i bildytan: E. J-T.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm. En upplaga på 50 ex är tidigare förvärvad av Kulturhistoriska Museet i Lund [numera Kulturen i Lund], att användas som vinster i ett lotteri. Dessa 50 ex har troligen tryckts utöver FfGK:s 150 signerade ex.

Portföljår:1930
“Stathuset” (Siriköpinge)

torrnålsgravyr 226 x 327;
Endast i signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: E. J.-T. 1934
Handsignerad.
Tryckningen utförd av
koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1934
“Vinter, Torna–Hällestad”

etsning 296 x 220;
text: E. J:SON-THOR 1935. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1935.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1935
"Decemberdag"

litografi ca 350 x 450;
text: F.F.G.K. 1937. Signerad på stenen t.v. i bildytan: E. J.-Thor. 1937.
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1937
“Första snön”

litografi 320 x 460;
Signerad.
Tryckningen utförd av J Olséns
Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1939
“Marsvinter på Hven”

etsning 127 x 159;
Endast i den signerade upplagan:
I: handsignerad (1945);
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1946
“Gatubild, Pollensa, Mallorca”

litografi 243 x 329;
text på stenen: E. JOHANSON-THOR 1950 F.f.G.K.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Portföljår:1951
“Ugglegården”

litografi 218 x 344;
text: F.f.G.K. 1953. Signerad på stenen t v i bildytan : E. J.-THOR
I: före text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av AB Fritz Holmbergs Litografiska Tryckeri, Malmö.

Portföljår:1953
“Hans Hans stuga”

litografi 311 x 396;
Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår:1958