Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Erik Jerke (Jerken) (1898-1947)
“Från Grez”

etsning 183 x 322;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1930
Signerad i plåten t v i bildytan.
JERKE. GREZ
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1930