Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Knut Janson (1882-1966)
“Storbrohyttan”

etsning 198 x 240;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1925
Signerad i plåten t h i bildytan (namnteckning): Knut Janson
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1925
“Träskmark”

torrnålsgravyr 160 x 235;
Endast i signerade upplagan: Signerad i plåten t h i bildytan (namnteckning): Knut Janson 1929 Handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1931
“Segelbåtar”

torrnålsgravyr 178 x 235;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1935.
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): Knut Janson
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1935