Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lennart Iverus (1930–2012)
“Raket”

kopparstick 370 x 283;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1961
“Italiensk fasad”

etsning 292 x 245;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1963
“Barock formation”

etsning 320 x 368;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1969
“Valv och vegetativa former”

kopparstick 323 x 245;
Tryckningen utförd av Atelier Lacourière & Frélaut, Paris.

Portföljår:1989

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1989 [pdf 115KB]