Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gustaf Isander (1863-1929)
“Finska kyrkan” (Stockholm)

torrnålsgravyr 118 x 202;
Endast i den signerade upplagan:
Signerad i plåten t h i bildytan:
G inom rektangel, därunder 1920
I: före all text. Handsignerad (1920);
II: med text; (Jungmarker 3)

Portföljår:1921
“St. Glasbruksgatan 40” (Stockholm)

torrnålsgravyr 200 x 150;
text (i boktryck): ST. GLASBRUKSGATAN 40. FÖREN.
F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t h i bildytan:G
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
(Jungmarker 4, där benämnd “Gårdsinteriör, St. Glasbruksgatan 40”)
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1922 och 2015
“Stigbergsgatan 5” (Stockholm)

torrnålsgravyr 202 x 153;
text (i boktryck): STIGBERGSGATAN 5.
FÖREN. F. GRAFISK KONST. G. ISANDER. GEN. STAB. LIT. ANST. Signerad i plåten t h i bildytan: G (skrivstil) inom rektangel, därunder 1920
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
(Jungmarker 5, där benämnd “Gårdsinteriör, Stigbergsgatan 5”)
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1923 och 2015