Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lars Erik Husberg (1913-2006)
“Rummet I” (1949)

etsning 226 x 167;
text i överkant t v: F.f.G.K. 52
Signerad i plåten i överkant t v i bildytan: LEH 49
I: före all text (även plåtsignatur). Handsignerad.
II: med text och plåtsignatur. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1952