Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Tor Hörlin (1899-1985)
“Interiör med blå stol”

färglitografi (4 stenar) 329 x 435;
text på stenen: F.f.G.K. TOR HÖRLIN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av litograf Rolf Jansson, Stockholm.

Portföljår:1951