Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Eva Holmér-Edling (f 1942)
“Vid Neptuni åkrar”

etsning 244 x 271;
Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår:1973

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1973 [pdf 266KB]
“Dammen”

hårdgrundsetsning 232 x 246;
Tryckningen utförd av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår:1993

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1993 [pdf 119KB]