Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Torsten Holmberg (1905-1986)
“De tre träden I”

etsning 168 x 304;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1934. TORSTEN HOLMBERG Signerad i plåten t v i bildytan: HOLMBERG 1932
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm

Portföljår:1934
“Landskap med två halmstackar”

etsning 157 x 215;
text: LANDSKAP MED TVÅ HALMSTACKAR
Signerad i plåtens nedre del t h i bildytan: HOLMBERG 1937
I: med plåtsignatur. Handsignerad.
II: med ovanstående plåtsignatur,
samt kompletterad plåtsignatur i bildytan u.t.v.: T.HOLMBERG; samt u.t.h. F.f.G.K. 1938.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm. Av detta blad finns ett tidigare état i 20 ex, där plåtsignaturen befinner sig i plåtens övre högra del. Denna signatur slipades bort innan den nya, likalydande signaturen graverades i nedre delen av plåten.

Portföljår:1938
Landskap från Forslund”

etsning 145 x 223;
Text i plåtens nederkant: Landskap vid Forslund Signerad i plåten t v, vid foten av det dubbelstammiga trädet mitt emellan bildkanten och stugknuten
I: med text och plåtsignatur enligt ovan. Handsignerad.
II: med ovanst text och plåtsignatur samt texten: F. f. G. K. 1941 (Jungmarker 48 état I och II) Ej handsignerad;
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Av état I har konstnären för egen räkning gjort tio avdrag före försäljningen till FfGK.

Portföljår:1941
“Båten”

etsning 93 x 148;
Signerad i plåten t.v. i bildytan: TH (sammanskrivna) samt med text:BÅTEN (något t.v. i bildytan)
I: utan text förutom ovanstående. Handsignerad.
II: med ytterligare text F.f.G.K. 1953 till vänster i bildytan; Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av f:a Koppartryck, Waldemarsson & Larsson, Göteborg.

Portföljår:1952
“Vinternatt på mossen”

etsning 116 x 179;
(Jungmarker 21)
Tryckningen utförd av Firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår:1962