Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Oile Hjortzberg (1872-1959)
“Simson”

etsning 135 x 124;
text (i boktryck): SIMSON. FÖREN. F. GRAFISK KONST. OLLE HJORTZBERG.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1919