Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bror Hjorth (1894-1968)
“Dekorativ komposition”

träsnitt 200 x 160;
Endast i den signerade upplagan: Signerad
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1938