Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Tryggve Hermelin (1856-1951)
”Harjagt”

etsning, 197 x 128;
text: HARJAGT. TR. HERMELIN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889. - Signerad i plåten t.v. i bildytan.
I: Före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av W. Silfversparres Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1889
"Skogsparti"

etsning 237 x 163;
text: SKOGSPARTI. T. HERMELIN SC. FÖREN. F. GRAFIKSK KONST. 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: Tryggve Hermelin 1890.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text.
Tryckingen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm

Portföljår:1892
"Djurgårdsekar"

etsning 192 x 296;
text: DJURÅRDSEKAR. T.HERMELIN INV. ET SCULP. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1894. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: Trygve Hermelin 94.
I: före annan text än plåtsignaturen.
Ej handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1894