Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gerhard Henning (1880-1967)
“Två dansare”

linje- och akvatintetsning 71 x 62;
text (i boktryck): “TVÅ DANSARE”. FÖREN F. GRAFISK KONST. GERHARD HENNING. GEN. STAB. LIT. ANST. Signerad i plåten i nedre h hörnet, med Hennings diminutiva monogram.
I: före annan text än plåtsignaturen.
Handsignerad med monogrammet.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppatryckeri, Stockholm.

Portföljår:1919
“Äventyr”

etsning 79 x 83;
text (i boktryck): ÄVENTYR. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GERHARD HENNING. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t v i bildytan med konstnärens monogram samt 22 (spegelvänt).
I: före annan text än monogrammet.
Handsignerad med konstnärens monogram.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1923