Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bertil Bull Hedlund (1893-1950)
“Krabbor”

torrnålsgravyr 183 x 230;
text: B. BULL HEDLUND
FÖREN. F. GRAFISK KONST 1934
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 63)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1934
“Sommarnatt”

torrnålsgravyr 192 x 299;
text: B. BULL HEDLUND
FÖREN. F. GRAFISK KONST 1935
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Lindgren 66)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1935
“Västkustminne”

etsning och torrnålsgravyr 220 x 285;
text: B. BULL HEDLUND F.f.G.K. 1937
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 95)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1937
“Belgiskt landskap”

etsning 160 x 260;
text:
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Lindgren 112)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1940
“Commedia dell´arte”

etsning 191 x 238;
text: Commedia dell´Arte” nertill i plåten.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad:” (Lindgren 117) Tryckningen utförd av A G Lundins
På grund av A G Lundins sjukdom övertog
dennes dotter Annastina Lindblom åren 1945–1948 större delen av koppartryckandet vid faderns tryckeri. Efter dennes död 1948 övertog dottern firman helt och hållet.

Portföljår:1945
“Place de la Concorde, Paris”

etsning och torrnål 313 x 360;
Endast i den signerade upplagan.
Ingen text eller plåtsignatur.
Ej handsignerad.
(Lindgren 155)
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1953