Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Madeleine Hatz (f 1952)
“Ur dunklet”

etsning 267 x 380;
Tryckningen utförd av konstnären Lasse Söderberg, Stockholm.

Portföljår:1981

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1981 [pdf 366KB]
"Rocaille"

karborundumtryck och etsning 174 x 238;

Portföljår:1999

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1999 [pdf 94KB]