Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Hamborn (1892-1971)
“Fiskeläget”

etsning 158 x 194;
text: A.Hamborn Fören. f. Grafisk Konst 1926[!] Signerad i plåten t h i bildytan: HAMBORN 1926 (spegelvänt på båtstäven).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons
koppartryckeri, Stockholm)

Portföljår:1929
“Konvalescent”

Etsning 159 x 122;
Signerad i plåten t v i bildytan: HAMBORN 19.2 1929
Handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Inhäftad i den signerade upplagans ”Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” nr X (1931).

Portföljår:1931