Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gunnar Hallström (1875-1943)
“Penningby slott”

etsning 80 x 113;
text (i boktryck): PENNINGBY SLOTT G. HALLSTRÖM SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1900. Gen. Stab. Lit. Anst. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: G.H.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1900