Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Birger Halling (1907-1996)
“Stilleben med spättor”

färglitografi 325 x 405;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av litograf Rolf Jansson, Stockholm)

Portföljår:1950