Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ernst Hällgren (1889-1944)
“Rådhusporten i Rothenburg”,

linje- och akvatintetsning 335 x 230;
text (i boktryck): RÅDHUSPORTEN I ROTHENBURG.
E. HÄLLGREN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

“Gubbhufvud”

etsning 268 x 235;
text: GUBBHUFVUD. E. HÄLLGREN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1913