Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Arne Hallén(1890-1974)
“Sjöbod på västkusten”

linje- och akvatintetsning 222 x 155;
Text: SJÖBOD PÅ VÄSTKUSTEN. ARNE HALLÉN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. Signerad i plåten
t v i bildytan: Arne Hallén –10.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1910).
II: med text.

Portföljår:1911
“Huvud”

etsning 227 x 156;
(i boktryck): HUVUD. FÖREN. F. GRAFISK KONST. A. HALLEN SC.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1921