Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Robert Haglund (1844-1930)
“Morgontoaletten”

etsning 198 x 160;
text: MORGONTOALETTEN. CHARDIN PINX.
R. HAGLUND SCULPS. FÖREN F GRAFISK KONST 1887. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten mitt under bildytan: RH
(sammanflätade) 87, samt t.h. därom två duvor.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Plåtsignatur och duvor avlägsnade.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska
Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1887
"Solna kyrka"

etsning 295 x 214;
text: SOLNA KYRKA R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. Signerad i plåten t.h. i bildytan: RH (sammanskrivna inom cirkel) 1890. –
I: före annan text än plåtsignaturen. Under bildytan en bildsignatur med en dödskalle, ett timglas och en blommande kvist. Ej handsignerad.
II: med text. Bildsignaturen avlägsnad.
Plåten lämnades först till W. Silfversparres tryckeri, där den skadades före tryckningen. Sedan konstnären renoverat plåten utfördes tryckningen av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri. – År 1933 utgavs en ny upplaga om 100 ex., då tryckt av koppartryckare Axel Georg Lundin, Stockholm.

Portföljår:1890
"Månsken / Stockholmsmotiv"

etsning 346 x 240;
text: MÅNSKEN / STOCKHOLMSMOTIV. R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. Signerad i plåten t.h. i bildytan: R.H. 1889.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1892
"Ölstuga"

etsning 218 x 293;
text: ÖLSTUGA EFTER D.TENIERS D.Y. I NATIONALMUSEUM. R.HAGLUND SCULPS. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1893. – Samt t.v. i bildytan: TENIERS. – Signerad i plåten, mitt under bildytan: 18 93 / RH (årtalet är avdelat av en blomstängel).
I: före annan text än plåtsignaturen samt Teniers namn;
II: med text. Plåtsignaturen avlägsnad.

Portföljår:1893
"Upsala" (efter en oljemålning af Carl XV)

etsning 182 x 237;
text: UPSALA efter en oljemålning af Carl XV. R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1898. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsugnerad.
II: med text. Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1898
“Vid slottet i Heidelberg”

etsning 170 x 248;
text: VID SLOTTET I HEIDELBERG R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1900. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: R.H. Heidelberg d. 10/4 1900.
I: före annan text än plåtsignaturen samt ett H mitt under bilden.
II: med text. H-et bortpolerat.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1900
“Strandparti vid Visby” (1891)

etsning 210 x 312;
text: STRANDPARTI VID VISBY.
R. HAGLUND DEL. ET AQUAF. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): R. Haglund.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1911