Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Olof Häggqvist (1915-2001)
"Marken där jag lekt"

kopparstick 188x 216;
Tryckt av konstnären.

Portföljår:1999

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1999 [pdf 102KB]