Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Herman Hägg (1835-1921)
“En nutidsbild"

etsning 268 x 188;
text (i frakturstil): "Wisby", En nutidsbild. Axel Herman Hägg. Signerad i plåten t.v. i bildytan:
AH (sammanskrivna i cirkel) 1891
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
(Armstrong 60)

Portföljår:1887
"En gammal Hansestad"

etsning 289 x 211;

Portföljår:1891
"Floda kyrka i Södermanland"

etsning 256 x 154;
text: FLODA KYRKA I SÖDERMANLAND. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 AH (sammanskrivna inom cirkel) 89.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text. (Armstrong 73).

Portföljår:1892
"Söder"

akvatintetsning 201 x 300;
Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 AH (sammanskrivna inom cirkel) 94. (Sista siffran kan även läsas som ”2”).
I: med plåtsignatur. Handsignerad.
II: med plåtsignatur. Ej handsignerad. (Armstrong 112).

Portföljår:1896
"Gammalt båtvarf, Venedig"

etsning 213 x 267;
text: Gammalt båtvarf, Venedig. A.H.Hägg sculp. Fören. f. Graf. K. 1899. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 AH 98 (initialerna sammanskrivna inom cirkel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Armstrong 130).
Tryckningen utförd i London.

Portföljår:1899
“Wisby med S:t Nicolai ruin”

etsning 174 x 227;
text (i boktryck): WISBY MED ST NICOLAI RUIN. A.H. HÄGG INV ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t h i bildytan:
19 AH (sammanskrivna inom cirkel) 08
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Ej medtagen i Armstrongs verkförteckning)
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1908