Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Mats G. Gustafsson (f 1963)
“Landskap / Sockel”

serigrafi 331 x 240;
Tryckningen utförd avkonstnären.

Portföljår:1993