Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gustaf G.E.Gustafsson (1852-1902)
”Brunett”

etsning, 322 x 238;
text: BRUNETT EFTER OLJEMÅLNING AF A. EDELFELT. GUST. GUSTAFSSON SC. Tryckt hos Ch. Chardon. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Chardon, Paris.

Portföljår:1889