Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Folke Gullby (1912-1982)
“Självporträtt”

etsning 146 x 127;
Endast i den signerade upplagan:
I : handsignerad;
II: ej handsignerad;
Bergsbo 89.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1943