Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Isaak Grünewald (1889-1946)
“Från Alassios badstrand”

färglitografi (5 stenar) 319 x 404;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1933 [!]. Grünewald
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms AB, Stockholm.

Portföljår:1932