Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Rune Grönjord (f 1934)
“Vårdagjämning”

etsning 330 x 248;
Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår:1972

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1972 [pdf 326KB]
“Fors i månsken”

etsning 200 x 247;
Tryckningen utförd av Siv Johansson, Stockholm.

Portföljår:1978

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1978 [pdf 311KB]
“Månsken”

akvatintetsning 246 x 276;
Tryckningen utförd av Siv Johanson och Mats G Gustafsson, båda Stockholm.

Portföljår:1989

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1989 [pdf 102KB]