Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Agneta Granstad (1949)
“Komplikationer V”

akvatintetsning 285 x 333;
Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:1983