Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Severin Grande (1869-1934)
“Gatumotiv”

etsning 125 x 168;
text: GATUMOTIV S .Grande sculps:
För. f. Graf. Konst. Signerad i plåten t h under bildytan: S. Grande 01.
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text. Plåtsignaturen avlägsnad.
I bildytans nedre v hörn tycker man sig också ana konstnärens signatur.

Portföljår:1902-1903