Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lennart Gram (1910-1996)
“Sittande modell”

litografi 266 x 326;
Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår:1956
“Jonna”

färglitografi (3 stenar) 318 x 249;
Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår:1965