Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Susan Gillhög (född 1950)
“Tycker du som jag, tycker jag som du”

serigrafi 383 x 333 mm;
tryckt av Ingvar Landberg, Stockholm, på Waterford 640 gr. akvarellkartong, 250 ex.

Portföljår:2014