Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gösta Gierow (1931-2011)
“Paviljongens undergång”

etsning 297 x 245;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1970