Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Albert Theodor Gellerstedt (1863-1914)
På ett inbjudningskort år 1887 till medlemsskap i FfGK finns en landskapsetsning av Gellerstedt
etsning 64 x 99 mm.

Portföljår:1887
"Djurgårdsbrunnsviken"

etsning 177 x 267;
text: DJURGÅRDSBRUNNSVIKEN. A. T. GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1888 Signerad i plåten t.h. i bildytan.
I: före annan text än plåtsignaturen A.T.G. 31/7 81. Ej handsignerad.
II: med text. Plåtsignaturen ändrad till A.T.G. 31/7 88.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1888
"Torp i Nerike"

etsning 102 x 143;
text: TORP I NERIKE. A. T. GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: A.T.G.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text;
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri.

Portföljår:1890
"Stockholmsbild"

etsning 92 x 149;

Portföljår:1891
"Höst"

etsning 165 x 92 (1889);
Signerad i plåten t.h. i bildytan: A.T.G. 19/10 89.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad. – Enligt påskrift på ett blad i Nationalmuseums samling är motivet hämtat ”I qv. Tegelviken / Fåfängan. Okt. 89”.
I den av Gunnar Jungmarker år 1937 upprättade förteckning över FfGK:s blad 1887 – 1937 har angivits att avdragen i ètat I av detta blad ej är handsignerade, men däremot handsignerade i ètat II. Detta kan ha varit en felskrivning vid upprättande av förteckningen. Eftersom både ètat I och II är försedda med samma plåtsignatur, utan ytterligare text i något ètat, är det praktiskt taget omöjligt att skilja dessa états åt, om inte någon ytterligare ledtråd dyker upp.

Portföljår:1893
"Torpstuga"

etsning 98 x148;
text: TORPSTUGA A.T. GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1895. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: A.T.G. 87.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad. – II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Portföljår:1895
“Torpstuga vid Hjälmare kanal”

etsning 77 x 120;
text: TORPSTUGA VID HJÄLMARE KANAL. A.T.GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t h i bildytan: 78–87 A.T.G.
I: före annan text än plåtsignaturen.
Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1906
“Från Djurgårdsviken”

etsning 90 x 140;
Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: ATG.
Ej handsignerad.

Portföljår:1917