Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Hugo Gehlin (1889-1953)
“Badande flicka”

träsnitt 260 x 195;
text (i boktryck): “Badande Flicka.”
Fören. f. Grafisk Konst. HUGO GEHLIN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1921
"Porträtt av Joakim Skovgaard”

träsnitt 275 x 240;
Endast i signerade upplagan: Signerad i stocken t v i bildytan: HG (sammanskrivna) 27 Handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1932