Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lennart Frisk (1918-1991)
“Sommarfolk”

etsning 254 x 347;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1963