Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Cecilia Frisendahl (1922-2014)
“Tigeröga”

etsning och kopparstick 353 x 386;
Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:1985

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1985 [pdf 370KB]
“Urfågel”

torrnålsgravyr 235 x 247;
Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:1993

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1993 [pdf 106KB]
"Ljuset"

torrnålsgravyr 270 x 245;
Tryckt av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:2007

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 2007 [pdf 89KB]