Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
John-Erik Franzén (född 1942)
“Zuma Beach”

litografi 230 x 352 mm;
tryckt av Lasse Lindström, Stallarholmen, på Fabriano Portofino Granoso 300 gr; 250 ex.

Portföljår:2014