Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Arvid Fougstedt (1888-1949)
“Tjurfäktning”

etsning 249 x 295;
Signerad i plåten: Arvid Fougstedt 1930.
I: före all text utom plåtsignaturen.
Handsignerad.
II: med all text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1940