Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Barbro Forslund (1929-2016)
“Tak i Paris”

akvatintetsning 218 x 242;
text: F.f.G.K. 54
I: före text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1954