Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Jan Forsberg (1932-2012)
“Brevlådorna”

linje- och akvatintetsning 297 x 475;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1965