Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carl Flodman (1863-1888)
"Vinterbild"

etsning 103 x 140;
text: VINTERBILD. C. FLODMAN SC.
FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1888
Signerad i plåten t.h. i bildytan:
C. Flodman.
I: före annan text än plåtsignaturen.
II:med text. HANDSIGNATUR (Lamm 3) Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1888
”Ekar vid en sjö”

etsning 207 x 147;
text: EKAR VID EN SJÖ. C. FLODMAN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889
I: före all text. Ej handsignerad.
II: med text. (Lamm 9).
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1889
"Parti af Köpingsån"

etsning, 150 x 135;
text: PARTI AF KÖPINGS-ÅN. C. FLODMAN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: C. Flodman.
I: Före annan text än plåtsignaturen.
Ej handsignerad.
II: med text. (Lamm 6).
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri.

Portföljår:1890