Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Maja Fjæstad (1873-1961)
“Kejsarkronor”

färgträsnitt (3 à 4 stockar) 280 x 380;
Handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1930