Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ulrika Fagerquist (f 1960)
Utan titel

färgetsning 85 x 126;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1991