Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Thor Fagerkvist (1884-1960)
“Gubben Frisk på Höida” (1916)

träsnitt 273 x 200;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad; text i stocken u.t.v.
”Gubben Frisk på Höida Thor.16.
Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm.

Portföljår:1943